Automobilio nuomos paslaugų rezervacijos taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų užsakymo – pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo teisės, pareigos, atsakomybė, paslaugų suteikimo-įsigijimo tvarka ir kitos su pasalugų pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
1.2. Paslaugos gavėjas, pateikdamas rezervacinį užsakymą patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su AutoRentalis.lt pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant pasalugas internetinėje automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformoje www.autorentalis.lt, Paslaugos gavėjas privalo pateikti rezervacijos metu prašomus duomenys: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą.
2.2. Paslaugos gavėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą registracijos metu.
2.3. Pateikdamas užsakymą Paslaugos gavėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymo tikslais.
2.4. Paslaugos gavėjas, užsiregistruodamas internetinėje automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformoje bei užsakydamas paslaugas, yra pilnai atsakingas už savo paskyros prisijungimo duomenų saugumą ir užsakymo valdymą www.autorentalis.lt tinklapyje.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Paslaugos gavėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus įmones, teikiančias Paslaugos gavėjo užsakytas automobilių nuomos paslaugas arba kuomet tai yra reikalaujama kompetentingų Valstybės institucijų, LR įstatymų numatytais atvejais.

3. Paslaugos gavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Paslaugos gavėjas įsipareigoja pilnai atsiskaityti už užsakytas automobilių nuomos pasalugas iki jų suteikimo momento, pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.
3.2 Rezervacijos formoje Paslaugos gavėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu rezervacijos formoje Paslaugos gavėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Paslaugos teikėjas neatsako už tinkamą automobilio rezervacijos paslaugos suteikimą.
3.2. Pasikeitus Paslaugos gavėjo duomenims, pateiktiems rezervacijos formoje, Paslaugos gavėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti arba susisiekti ir informuoti Pardavėją, www.autorentalis.lt pateiktais kontaktais.
3.3. Paslaugos gavėjas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą nemokamai bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip likus 72 (septyniasdešimt dviem) valandoms iki užsakymo atsiėmimo laiko.

3.4. Jei Paslaugos gavėjas atšaukia pateiktą užsakymą, likus mažiau nei 72 (septyniasdešimt dviem) valandoms iki automobilio atsiėmimo, neatvyksta jo atsiimti vadovaujantis el. paštu pateikta informacija arba, jeigu pats Paslaugos gavėjas neteisingai nurodo atsiėmimo vietą ir laiką, neturi automobilio nuomos sąlygose nurodytų, reikalingų dokumentų, tinkamų banko mokėjimo kortelių, Paslaugos gavėjas privalo atlyginti Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius.

4. Paslaugos teikėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Paslaugos gavėjui tinkamai naudotis internetinės automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformos www.autorentalis.lt teikiamomis paslaugomis.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Paslaugos gavėjo privatumo teisę į Paslaugos gavėjui priklausančią, asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus www.autorentalis.lt tiekėjus teikiančius Paslaugos gavėjui užsakytas automobilių nuomos pasalugas.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja teisingai perduoti Paslaugos gavėjo pateiktą užsakyma tiekėjams, teikiantiems paslaugas Paslaugos gavėjui.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti suteikimą Paslaugų, atitinkančių Paslaugos gavėjo pateiktą užsakymą.


5. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka.

5.1. Automobilių nuomos paslaugų užsakymai yra priimami naudojantis internetine automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platforma www.autorentalis.lt arba susisiekus ir pateikus užsakymą nurodytais kontaktiniais telefonų numeriais.
5.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
5.3. Paslaugos gavėjas atsiskaityti už paslaugas gali:
5.3.1. Pervedimu, naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis.

5.3.2. Vietoje, atsiimant užsakymą, būdais nurodytais skiltyje “nuomos sąlygos” prie užsakomo automobilio.

5.4. Užsakymas yra priimtas, nuo momento, kuomet Paslaugos gavėjas gauna užsakymo patvirtinimą savo nurodytų, el. pašto adresu.
5.5. Paslaugos gavėjui pasirinkus atiskaitymo būdą - “Mokėti dabar” ir neįvykdžius mokėjimo, užsakymas yra laikomas negaliojančiu.

5.6. Paslaugos gavėjas pasirinkęs atsiskaitymo būdą – “Mokėti atsiimant automobilį”, įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą tiesiogiai paslaugų tiekėjui, paslaugų atsiiėmimo metu.

5.7. Paslaugos gavėjui automobilio nuomos paslaugos yra suteikiamos tik apmokėjus visą užsakymo kainą.

 

6. Paslaugų teikimas.

6.1. Paslaugos gavėjas įsipareigoja nurodyti tikslią vietą ir datą automobilių paslaugoms bei papildomos paslaugoms gauti.
6.2. Rezervacijos metu, pasirinkus mokėjimo būdą Paslaugos gavėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su užsakymo ir nuomos taisyklėmis.
6.3. Paslaugų atsiėmimo metu, Paslaugos gavėjas privalo turėti visus dokumentus, kurie yra nurodyti internetinės svetainės, www.autorentalis.lt, skiltyje “nuomos sąlygos” prie užsakomo automobilio.
6.4. Paslaugos gavėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu užsakytos paslaugos yra gaunamos ne laiku dėl tiekėjų kaltės; jei tiekėjas pateikia automobilį, kuris yra žemesnės klasės nei Paslaugos gavėjo užsakytas automobilis; jei papildoma įranga ir paslaugos neatitinka užsakyme pasirinktų.7. Paslaugų kokybė ir garantijos.

7.1. Visa reikalinga informacija, prieš Paslaugos gavėjui užsakant paslaugas, yra pateikta užsakymo taisyklėse ir nuomos sąlygose prie kiekvienos pateikiamos automobilių nuomos paslaugos.
7.2. Visas parduodamas automobilių nuomos paslaugas Paslaugos gavėjui pristato www.autorentalis.lt įgalioti tiekėjai - automobilių nuomos įmonės.

 

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šių paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
8.2. Šioms paslaugoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.3.Ginčo neišsprendus derybų keliu, Paslaugos gavėjas turi teisę kreiptis į neteisminę vartotojų ginčų instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.


Parašykite mums

Parašykite mums!

+37066166610